Aktuality

Novinky zo života obce Kechnec

1. júla

Obec Kechnec sa stala známou vďaka mnohým progresívnym aktivitám. Pozrite si, aké príležitosti ponúka v horizonte najbližších 5-tich rokov.

Čítaj viac

21. júna

V posledný júnový víkend sa konali už tradičné Kechnecké dni s bohatým programom. Pozrite si, aký program sme pre našich občanov a návštevníkov obce pripravili. SPONZORI Kechneckých dní 2015: Obec Kechnec Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec KUENZ-SK EUROVIA SCORP CEVING AGROPULZ SKÁROŠ Schelling Slovakia AVE odpadové hospodárstvo Alas Slovakia JUHAPHARM s. r . o. I.M.B. – Imrich Mati KONCSOL FARM s. r . o. Potraviny MAJA – Peter Kababik Ďakujeme!

20. mája

V piatok 22. mája v obci Kechnec slávnostne odhalili základný kameň pripravovaného mostu cez rieku Hornád. Je to prvý krok k obnoveniu 72-metrového mosta, ktorý bol zničený počas II. svetovej vojny a desiatky rokov spájal obce Kechnec a Abaújvár.

21. januára

V septembri 2015 otvoríme v Kechneci prvý ročník ZŠ pre deti, ktoré dosiahli vek 6 rokov.

Zápis žiakov do prvého ročníka sa konal 27. až 28. januára 2015 na Obecnom úrade v Kechneci. Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa do ZŠ v Kechneci a nestihli ste to v tomto termíne, kontaktujte OÚ na 055/728 25 12 alebo na e-mailovej adrese obeckechnec@mail.t-com.sk.

Dieťa môžete do ZŠ Kechnec zapísať bez ohľadu na miesto bydliska.

Čítaj viac

18. novembra 2014

V novembrových komunálnych voľbách do miestnej samosprávy bol na post starostu obce opätovne zvolený JUDr. Ing. Jozef Konkoly, ktorý získal 76,5 % hlasov. Poslanecké kreslá obsadili:
Ladislav Danko
Alena Dudášová
Tibor Koncsol
Tomáš Konkoly
František Schmidt
Imrich Čamaj
Tibor Kaško

18. novembra

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia dňa 5.marca 2016 v čase od 7.00 do 22.00. Informácie pre voliča si môžete stiahnuť tu: Na stiahnutie

13. novembra

Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec, ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy v Kechneci, so sídlom: Kechnec 13, 044 58, hľadá kandidáta na obsadenie funkcie riaditeľa školy.

Na stiahnutie

24. júla

V rámci rekonštrukcie a estetizácie cintorína ako aj ochrany náhrobných kameňov a hrobiek pred poškodením boli odstránené staré práchnivé stromy a sochy, ktoré boli nahradené novými umeleckými dielami.

2. septembra

Obec Kechnec vyhlasuje výberové konanie na pozície: Pracovník na čistiarni odpadových vôd v Milhosti, obor: inštalatér. Pracovník na čistiarni odpadových vôd v Milhosti, odbor: elektrotechnik. Termín doručenia prihlášok: 16. september 2015.

Na stiahnutie 1 Na stiahnutie 2

14. apríla

Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec, ako zriaďovateľ novo vznikajúcej Európskej integrovanej školy – Súkromnej základnej školy v Kechneci, so sídlom: Kechnec 13, 044 58, hľadá kandidáta na obsadenie funkcie povereného riaditeľa školy s perspektívou stať sa riaditeľom školy.

Na stiahnutie

23. februára

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom vyhlasuje výberové konanie na funkciu účtovníčka Obce Kechnec.

Na stiahnutie

Sponzori plesu 
16. februára

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na realizácii tohtoročného plesu v obci Kechnec.

Zoznam sponzorov

Mikulášske posedenie 
22. decembra 2014

Ani tento rok sme nezabudli na našich najmenších obyvateľov a v sobotu 6. decembra sme pre nich pripravili Mikulášske posedenie.

Čítaj viac

18. septembra 2014

Začiatkom septembra sa na Obecnom úrade v Kechneci uskutočnil pracovný seminár, ktorý bol kľúčový pre ďalší posun v realizácii Európskej integrovanej školy (EIŠ). Zúčastnili sa ho zástupcovia Ministerstva školstva SR, Európskej komisie, Košického samosprávneho kraja a tiež ďalší experti na základné a odborné vzdelávanie. Škola by mala byť otvorená od septembra 2015.

Čítaj viac

Športový areál 

Športový areál je vhodný na organizovanie firemných podujatí v kombinácii so športovými aktivitami, teambuldingami a ďalšími neformálnymi outdoor akciami. V roku 2009 bolo dobudované kryté sedenie a komplexné gastronomické a sociálne zázemie.

Čítaj viac

Amfiteáter 

Novozrekonštruované centrum obce a amfiteátrom bolo odovzdané do užívania počas pravidelne organizovaných Kechneckých dní 24. až 25. júna 2011. Ako prví na jeho pódium vystúpili sólisti orchestra Júliusa Selčana Sisa Sklovská a Filip Tůma.

Čítaj viac

Zdá sa, že tohtoročná mierna zima je definitívne za nami. Na zimnú prípravu boli vďaka pomerne teplému počasiu priaznivejšie podmienky, čo využili aj naše futbalové tímy. A to predovšetkým muži dorastenci, ale aj starší žiaci.

Čítaj viac