Aktuality

Novinky zo života obce Kechnec

21. januára

V septembri 2015 otvoríme v Kechneci prvý ročník ZŠ pre deti, ktoré dosiahli vek 6 rokov.

Zápis žiakov do prvého ročníka sa konal 27. až 28. januára 2015 na Obecnom úrade v Kechneci. Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa do ZŠ v Kechneci a nestihli ste to v tomto termíne, kontaktujte OÚ na 055/728 25 12 alebo na e-mailovej adrese obeckechnec@mail.t-com.sk.

Dieťa môžete do ZŠ Kechnec zapísať bez ohľadu na miesto bydliska.

Čítaj viac

18. novembra 2014

V novembrových komunálnych voľbách do miestnej samosprávy bol na post starostu obce opätovne zvolený JUDr. Ing. Jozef Konkoly, ktorý získal 76,5 % hlasov. Poslanecké kreslá obsadili:
Ladislav Danko
Alena Dudášová
Tibor Koncsol
Tomáš Konkoly
František Schmidt
Imrich Čamaj
Tibor Kaško

Rekonštrukcia na obecnom cintoríne 
18. novembra 2014

Rekonštrukcia na obecnom cintoríne zahŕňa vyhotovenie 14 zastavení krížovej cesty v dvojstrannom reliéfe, ktoré stvárnil drevorezbár Ján Palko z obce Štiavnik, okres Žilina.

Čítaj viac

16. júla 2014

Obec Kechnec ponúka do prenájmu nebytový priestor v 40-bytovej jednotke s možnosťou zriadenia kozmetického salónu a kaderníctva/ho­ličstva.

Čítaj viac

14. apríla

Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec, ako zriaďovateľ novo vznikajúcej Európskej integrovanej školy – Súkromnej základnej školy v Kechneci, so sídlom: Kechnec 13, 044 58, hľadá kandidáta na obsadenie funkcie povereného riaditeľa školy s perspektívou stať sa riaditeľom školy.

Na stiahnutie

23. februára

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom vyhlasuje výberové konanie na funkciu účtovníčka Obce Kechnec.

Na stiahnutie

Sponzori plesu 
16. februára

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na realizácii tohtoročného plesu v obci Kechnec.

Zoznam sponzorov

Mikulášske posedenie 
22. decembra 2014

Ani tento rok sme nezabudli na našich najmenších obyvateľov a v sobotu 6. decembra sme pre nich pripravili Mikulášske posedenie.

Čítaj viac

18. septembra 2014

Začiatkom septembra sa na Obecnom úrade v Kechneci uskutočnil pracovný seminár, ktorý bol kľúčový pre ďalší posun v realizácii Európskej integrovanej školy (EIŠ). Zúčastnili sa ho zástupcovia Ministerstva školstva SR, Európskej komisie, Košického samosprávneho kraja a tiež ďalší experti na základné a odborné vzdelávanie. Škola by mala byť otvorená od septembra 2015.

Čítaj viac

Plavecký výcvik v plavárni Thermárium Gönc 
16. júla 2014

Deti z materskej školy absolvovali plavecký výcvik pod vedením lektora v krytej plavárni Thermárium v neďalekom Gönci v Maďarsku. Naučili sa základom plávania a prejavili odvahu i pri kontakte s hlbšou vodou.

Čítaj viac

15. júla 2014

V pondelok 23. 6. sa starosta obce Kechnec Jozef Konkoly zúčastnil pracovnej cesty zameranej na riešenie projektu Európskej integrovanej školy v Bruseli. Pracovnú cestu inicioval podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v nadväznosti na svoju poslednú návštevu obce Kechnec.

Čítaj viac

Športový areál 

Športový areál je vhodný na organizovanie firemných podujatí v kombinácii so športovými aktivitami, teambuldingami a ďalšími neformálnymi outdoor akciami. V roku 2009 bolo dobudované kryté sedenie a komplexné gastronomické a sociálne zázemie.

Čítaj viac

Amfiteáter 

Novozrekonštruované centrum obce a amfiteátrom bolo odovzdané do užívania počas pravidelne organizovaných Kechneckých dní 24. až 25. júna 2011. Ako prví na jeho pódium vystúpili sólisti orchestra Júliusa Selčana Sisa Sklovská a Filip Tůma.

Čítaj viac

Zdá sa, že tohtoročná mierna zima je definitívne za nami. Na zimnú prípravu boli vďaka pomerne teplému počasiu priaznivejšie podmienky, čo využili aj naše futbalové tímy. A to predovšetkým muži dorastenci, ale aj starší žiaci.

Čítaj viac