ZverejňovanieFaktúry 431–436/2019 stiahnúť 19. 06. 2019
Kúpna zmluva – LINDAB stiahnúť 17. 06. 2019
Faktúry 421–430/2019 stiahnúť 17. 06. 2019
Faktúry 418–420/2019 stiahnúť 13. 06. 2019
Faktúry 407–417/2019 stiahnúť 12. 06. 2019
Faktury 395–406/2019 stiahnúť 07. 06. 2019
Kechnecké dni 2019 + Art Film Fest 2019– plagát stiahnúť 06. 06. 2019
Faktúry 390–394/2019 stiahnúť 05. 06. 2019
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu Albert stiahnúť 05. 06. 2019
Objednávky 74–77/2019 stiahnúť 05. 06. 2019
faktury 386–389/2019 stiahnúť 03. 06. 2019
Africký mor ošípaných – Zabíjanie ošípaných pre domácu potrebu – oznam stiahnúť 30. 05. 2019
Výberové konanie – člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) stiahnúť 30. 05. 2019
Faktury 380–384/2019 stiahnúť 30. 05. 2019
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu 2019 stiahnúť 30. 05. 2019
Africký mor ošípaných – oznam stiahnúť 30. 05. 2019
Návrh Záverečného účtu obce Kechnec za rok 2018 stiahnúť 28. 05. 2019
Faktury 377–379/2019 stiahnúť 28. 05. 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku – Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR stiahnúť 28. 05. 2019
faktury 372–376/2019 stiahnúť 27. 05. 2019
Objednávky 56–73/2019 stiahnúť 24. 05. 2019
VSD -dodatok č. 1 – Kechnec – výmena TS2, úprava VN, NN stiahnúť 23. 05. 2019
Faktury 367–371/2019 stiahnúť 23. 05. 2019
Faktúry 365–367/2019 stiahnúť 21. 05. 2019
Faktury 356–364/2019 stiahnúť 17. 05. 2019
Zámer – zvýšenie kapacity materskej školy Kechnec stiahnúť 17. 05. 2019
Faktúry 337–355/2019 stiahnúť 17. 05. 2019
Faktúry 334–336/2019 stiahnúť 16. 05. 2019
Faktúry 324–333/2019 stiahnúť 14. 05. 2019
Faktúry 306–323/2019 stiahnúť 13. 05. 2019