ZverejňovanieFaktúry 85–89/2019 stiahnúť 15. 02. 2019
Zmluva o partnerstve ABA GREENWAY stiahnúť 15. 02. 2019
Faktúry 82–84/2019 stiahnúť 15. 02. 2019
Faktúry 67–81/2019 stiahnúť 14. 02. 2019
Dodatok č.6 k zmluve o nájme bytu Horváthová stiahnúť 13. 02. 2019
Dodatok č.4 k zmluve o nájme bytu Szekeres stiahnúť 13. 02. 2019
Dodatok č.14 k zmluve o nájme bytu Pataky, Patakyová stiahnúť 13. 02. 2019
Dodatok č.6 k zmluve o nájme bytu Spišák, Spišáková stiahnúť 13. 02. 2019
Dodatok č.12 k zmluve o nájme bytu Tucíková stiahnúť 13. 02. 2019
Dodatok č.14 k zmluve o nájme bytu Németh, Némethová stiahnúť 13. 02. 2019
Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu Kovácsová stiahnúť 13. 02. 2019
Dodatok č.4 k zmluve o nájme bytu Migaľová stiahnúť 13. 02. 2019
Dodatok č.5 k zmluve o nájme bytu Migaľová stiahnúť 13. 02. 2019
Dodatok č.8 k zmluve o nájme bytu Adam, Adamová stiahnúť 13. 02. 2019
Dodatok č.5 k zmluve o nájme bytu Španihelová stiahnúť 13. 02. 2019
Dodatok č.14 k zmluve o nájme bytu Spišák stiahnúť 13. 02. 2019
Faktúry 57–66/2019 stiahnúť 12. 02. 2019
Objednávky 1–13/2019 stiahnúť 11. 02. 2019
Objednávka 174/2018 stiahnúť 11. 02. 2019
Faktúry 53–56/2019 stiahnúť 11. 02. 2019
Faktúry 38–52/2019 stiahnúť 08. 02. 2019
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok BL Kechnecpark stiahnúť 08. 02. 2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Prochyrová Darina stiahnúť 06. 02. 2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Prochyra Juraj stiahnúť 06. 02. 2019
faktúry 33–37/2019 stiahnúť 05. 02. 2019
Oznámenie o začatí správneho konania – Fialová stiahnúť 05. 02. 2019
Zmluva o budúcej zmluve VSD a.s. /ENEPRO s.r.o./ stiahnúť 05. 02. 2019
Faktúry 27–32/2019 stiahnúť 30. 01. 2019
Zmluva o aktualizácii programov – TOPSET Solutions s.r.o. stiahnúť 30. 01. 2019
Faktúry 22–26/2019 stiahnúť 29. 01. 2019