Európska integrovaná škola

Predstavitelia obce Kechnec plánujú v južnej časti katastra postaviť Integrovanú európsku školu. Cieľom pri spracovaní projektu bolo vytvorenie možností pre prípravu kvalifikovaných odborníkov podľa potrieb Priemyselnej zóny Kechnec.

 • Škola by zároveň vytvorila príležitosť na vzdelávanie v cudzom jazyku aj pre rodiny zahraničných investorov a vzdelávanie na medzinárodnej úrovni pre celý okolitý región (rozvinutie cezhraničnej spolupráce s blízkou Maďarskou republikou).
 • Zameranie školy by malo byť viac praktického, ako teoretického charakteru. Vedenie školy by úzko spolupracovalo s jednotlivými firmami z PZ Kechnec a odborní pracovníci firiem by mali príležitosť participovať na učebnom procese školy.
 • Firmy by zároveň poskytli aj príp. technologické vybavenie. Súčasťou vzdelávania by boli výmenné pobyty študentov, ktoré by škola realizovala v partnerstve s podobnými školami v zahraničí.

Integrovaná európska škola bude poskytovať výučbu v cudzích jazykoch – anglicky, nemecky, príp. francúzsky. Žiak by mal možnosť začať už od materskej školy a v rámci jednej inštitúcie pokračovať až po univerzitný typ štúdia.

V komplexe školy budú:

 • viacúčelové učebne, laboratóriá pre výskum
 • bazén so saunou,
 • kuchyňa s jedálňou pre 800 až 1000 stravníkov,
 • internát pre študentov,
 • bezbariérové vstupy,
 • telocvičňa a ďalšie športoviská,
 • materská škola,
 • knižnica a počítačová miestnosť,
 • ambulancia lekára pre deti a dorast,
 • centrálne parkovisko – 30 parkovacích miest
Facebook