Uznesenie - výzva na uplatnenie námietok proti potvrdeniu vydržania parcely 1016 v prospech Ing. Zuzany Hámorskej

Facebook