Odvoz komunálneho odpadu

ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

  • Pravidelný odvoz komunálneho odpadu podľa vopred určeného harmonogramu
Facebook