Prevádzka cintorína

V rámci rekonštrukcie a estetizácie cintorína, ako aj ochrany náhrobných kameňov a hrobiek pred poškodením, je potrebné odstrániť staré spráchnivené stromy. Taktiež boli odstránené drevorezbárske diela (sochy), ktoré boli opotrebované a spráchnivené. Tieto sú nahradené novými umeleckými dielami a obec bude pokračovať v estetizácii samotného cintorína, vrátane dobudovania komunikačných zón k jednotlivým hrobom.

Súčasťou rekonštrukcie boli aj také zariadenia, ktoré umožnili celoročné vystavenie vyrobených drevených diel (sôch) pod prístreškom. V rámci rekonštrukcie sme vytvorili podmienky pre Kolumbárium (urnový háj) na uloženie pozostatkov. Tiež sme prebudovali oplotenie cintorína po celom obvode. Oplotenie z čelnej strany cintorína má umelecké stvárnenie.

Tel.: 055/7282 512

Facebook