Aktuality

Novinky zo života obce Kechnec

7. februára

Voľby prezidenta SR sa konajú v sobotu 16. marca 2019 od 7:00 do 22:00 h.

E-mailová adresa na zasielanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: obeckechnec@mailt-com.sk

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v Kechneci je pracovníčka obecného úradu v Kechneci, 044 58 Kechnec 19: Dáša Mičková, tel. č. 055/728 25 15, e-mail: obeckechnec@mailt-com.sk

6. decembra 2018

Oznamujeme občanom, že dňa 6.12.2018 bude Obecný úrad v Kechneci zatvorený z dôvodu školenia zamestnancov úradu.

17. septembra 2018

Výsledky volieb si môžete pozrieť tu

V obci Kechnec bol určený 1 volebný obvod počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7 počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 1125

Oznámenie

Zoznamy registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kechneci a pre voľby starostu obce Kechnec si môžete pozrieť aj tu:

Poslanci

Starosta

Informácie o spracúvaní osobných údajov (GDPR) pre voličov, volebné komisie a kandidátov si môžete pozrieť aj tu:

GDPR

12. júla 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v Kechneci je pracovníčka obecného úradu v Kechneci, 044 58 Kechnec 19: Mgr. Rita Csúti, tel. č. 055/728 25 15, e-mail: obeckechnec@mailt-com.sk

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v Kechneci je: obeckechne@mail.t-com.sk

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený si môžete pozrieť tu:

Informácie pre voliča

8. júna 2018

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom, v spolupráci s obecným zastupiteľstvom pri obci Kechnec, Vás týmto srdečne pozýva na Kechnecké dni, ktoré sa budú konať v dňoch 29. a 30. júna 2018.

Tešiť sa môžete najme v piatok na koncert skupiny IMT SMILE

a v sobotu na koncert maďarskej skupiny EDDA Művek

Plagát si môžete pozrieť tu:

Plagát – Kechnecké dni 2018

30. októbra 2017

Oznámenie

Správca obecného cintorína v Kechneci, Obec Kechnec, si dovoľuje upozorniť prenajímateľov hrobových a urnových miest , aby skontrolovali platnosť nájomných zmlúv hrobových miest, lebo 10 ročné nájomné obdobie zmlúv uzavretých v roku 2007 sa chýli ku koncu v mesiacoch september – november 2017. Doterajší právny vzťah týkajúci sa predmetného hrobového/urnového miesta zostane zachovaný v prípade, že predlžíte nájomnú zmluvu (na 10,20,30 rokov) a uhradíte poplatok za užívanie hrobového/urnového miesta na ďalšie obdobie. Poplatok za prenájom hrobového/urnového miesta na 10 rokov činí 16,60 €. Ďalšie informácie dostanete na obecnom úrade tel. 055/728 25 12.

13. júla 2017

Futbalový klub Kechnec hľadá mladé talenty! Chlapci vo veku 16–24 rokov príďte medzi nás a zdokonaľte svoje futbalové schopnosti! Poskytneme výborné technicko-materiálne zabezpečenie, odborný rast pod vedením kvalifikovaných trénerov. Garantujeme záruku vyspelého a moderného športového prostredia.

V prípade záujmu pošlite Vaše otázky na adresu: fk.kechnec.uh@gmail.com

FK Kechnec foto 1
Fotografie si môžete pozrieť tu:

Fotografia1

Fotografia2

Fotografia3

Fotografia4

Fotografia5

17. marca 2017

Srdečne pozývame budúcich prvákov na zápis do našej Súkromnej základnej školy v Kechneci, ktorý sa uskutoční 1. apríla od 9:30 do 17,00 a 3. apríla od 14,00 do 17,00. Zápisu budú predchádzať dni otvorených dverí. Sledujte stránku školy, kde nájdete bližšie informácie: http://bit.ly/zapiskechnec

29. októbra 2018

Oznamujeme občanom, že dňa 30.10.2018 bude Obecný úrad v Kechneci otvorený a dňa 2.11.2018 zatvorený z dôvodu náhradného voľna zamestnancov úradu.

7. decembra 2017

Dňa 26. decembra 2017 (v utorok) o 19.00 hod. sa v kongresovej sále Obecného úradu v Kechneci uskutoční Štefanská zábava nazývaná aj BATYUBÁL – Kto si čo donesie. Zabávať sa bude pod taktovkou živej hudby JIMMY BAND.

Vstupné: 3 EUR / osoba Rezervácie vstupeniek na Obecnom úrade v Kechneci alebo na t. č. 055/728 25 12

Na stiahnutie

18. augusta 2017

Obec Kechnec v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obeckechnec@mail.t-com.sk

Taktiež v sekcii zverejňovanie boli zverejnené aj informácie pre voliča:

Informácie pre voliča

Taktiež v sekcii zverejňovanie bol zverejnený aj:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a pre voľby do zastupiteľstva – obvod 5 ]

18. augusta 2017

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.

Zvoz sa uskutoční: 24. 8. 2017 o 8:00 hod.

Upozornenie: Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.

Ďakujeme, že sa staráte o čistotu životného prostredia.

Informácie vám radi poskytneme aj na www.heko.sk alebo na tel. č.: +421 915 492 511, +421 55 674 87 77

8. februára 2017

Našu ponuku sme rozšírili o kvalitnú relaxačnú masáž.

CENNÍK MASÁŽE:

1/2 hod. masáž – 10,– EUR

1 hod. masáž – 20,– EUR

Masáž: chrbát, šija, dolné končatiny (+koleno, členky, chodidlá), horné končatiny

  • kombinácia masáže podľa výberu

Rezervácie masáží na t. č.: 055 / 729 56 56

leták

6. júna 2016

Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom v spolupráci s obecným zastupiteľstvom pri obci Kechnec si Vás dovoľuje pozvať v dňoch 24.- 25. 6. 2016 na Kechnecké dni 2016.

Plagát si môžete pozrieť tu:

Na stiahnutie

3. mája 2016

Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom v spolupráci s obecným zastupiteľstvom pri obci Kechnec si Vás dovoľuje pozvať dňa 7. 5. 2016 v sobotu na celodenné podujatie pri príležitosti oslavy Dňa matiek vrátane sprievodných akcií.

Program celodenného podujatia si môžete pozrieť tu:

Na stiahnutie

Plagát popoludňajšieho koncertu si môžete pozrieť tu:

Na stiahnutie

4. apríla 2016

Na základe rozhodnutia vlády SR sa zápis prvákov na šk. rok 2016/2017 presúva na mesiac apríl.

Termín zápisu určujeme na sobotu, 16.4.2016, v čase od 8,00 do 15,00.

Postup pri zápise do školy: Po zápise dostanú rodičia vyrozumenie, či je dieťa prijaté do našej školy. Ak by nebolo prijaté, môže následne zapísať dieťa do spádovej školy, ktoré je povinné dieťa prijať. Ak ste už dieťa zapísali do spádovej školy a následne by bolo prijaté aj k nám, môžete požiadať o prestup a tak zapísať dieťa do našej školy.

Viac k zápisu nájdete na stránke školy: https://szskechnec.edupage.org/

Mgr. Ibolya Straussová, SZŠ Kechnec

Virtuálny cintorín 

Od októbra je obecný cintorín Kechnec zverejnený aj na internetovej stránke www.cintoriny.sk.

Ide o novinku, ktorá nám umožní navštíviť miesto posledného odpočinku našich blízkych na virtuálnom cintoríne obce Kechnec bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta sa nachádzame. Symbolicky im môžeme zapáliť sviečku či položiť kvety na hrob.

Správca miestneho cintorína: Jaroslav Mura, t. č.: 0907 146 218

Pozrite si tiež zoznam zomrelých k 27. 10. 2015 (pdf, 8 MB)

Športový areál 

Športový areál je vhodný na organizovanie firemných podujatí v kombinácii so športovými aktivitami, teambuldingami a ďalšími neformálnymi outdoor akciami. V roku 2009 bolo dobudované kryté sedenie a komplexné gastronomické a sociálne zázemie.

Čítaj viac

Amfiteáter 

Novozrekonštruované centrum obce a amfiteátrom bolo odovzdané do užívania počas pravidelne organizovaných Kechneckých dní 24. až 25. júna 2011. Ako prví na jeho pódium vystúpili sólisti orchestra Júliusa Selčana Sisa Sklovská a Filip Tůma.

Čítaj viac

V súčasnosti je jediným sponzorom futbalového klubu obec Kechnec. Klub sa neustále snaží získať ďalších sponzorov. Ide o náročný proces, preto rôzne úlohy zabezpečujeme aj z radov dobrovoľníkov, ktorí sa na úkor svojho osobného voľna na amatérskej báze a podľa skromných finančných možností klubu obetujú v prospech výchovy mladej generácie. 

Čítaj viac