Sociálno zdravotný komplex

Koncom apríla 2004 obec Kechnec slávnostne otvorila prvú časť novovybudovaného sociálno-zdravotného komplexu. V jeho priestoroch majú svoje ambulancie obvodný lekár pre dospelých, obvodný lekár pre deti a dorast, zubný lekár, gynekológ, internista, ortopéd, reumatológ. V komplexe je profesionálne vybavené rehabilitačné pracovisko, ušno-nosné oddelenie, lekáreň a pripravuje sa jednotka intenzívnej starostlivosti a diagnostické centrum vrátane laboratórií.

V súčasnosti buduje obec druhú časť komplexu, ktorá pozostáva z operačnej sály a lôžkovej časti s kapacitou 126 lôžok (30 zdravotníckych lôžok, 10 geriatrických a 86 pre domov dôchodcov. Objekt už v súčasnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť aj pre zamestnancov Priemyselnej zóny Kechnec.

Facebook