Starosta

 Ing. Tomáš Konkoly, PhD.Ing. Tomáš Konkoly, PhD. je starostom obce Kechnec od roku 2022. 

Nie som politik, som predovšetkým jeden z Vás, rodený Kechnečan, ktorému záleží na zachovaní vybudovaných hodnôt, ktoré sa v tejto obci tvrdo budovali za Vašej podpory. Viem Vám sľúbiť tvrdú a poctivú prácu a to, že stále budem stáť na Vašej strane, na strane občanov Kechneca. 

Prečo som sa rozhodol kandidovať na starostu?

Ideme do doby, kedy je potrebné udržať pracovné miesta – zvyšovanie nákladov bude nútiť firmy šetriť – budú pozerať aj na iné krajiny, kde je lacnejšia pracovná sila, môžu sa rozhodnúť prepúšťať.

Nový starosta musí byť partnerom pre zahraničných majiteľov – vedieť s nimi hovoriť priamo, anglicky, nemecky, maďarsky  – nie cez tlmočníka. Musí vedieť, ako viesť rokovania aj v zahraničí, ako reprezentovať obec aj na medzinárodných stretnutiach. Toto bude kľúčové aj pre udržanie pracovných miest.

Chceme udržať vytvorené hodnoty a kvalitu života v našej obci – nastupujeme do fázy, kedy budeme musieť šetriť – ale nie na úkor zatvárania a ukončovania toho, čo sme vytvorili. Budeme musieť hľadať nové spôsoby, ako udržať a rozvíjať obecný majetok a na to treba rozumieť tomu, ako sme tie hodnoty vytvorili – ako veci v obci vznikali, prečo sme ich chceli, vybudovali a komu majú slúžiť.

Rozhodnutie kandidovať na starostu obce sa nerodilo ľahko. Som si vedomý toho, že v prípade zvolenia  budem nútený opustiť  zónu svojho komfortu a stabilnú prácu. Ale určite to stojí za tie roky námahy a obety  môjho otca.

Budem sa snažiť naplniť Vaše očakávania a jedno, čo viem sľúbiť je tvrdá a poctivá práca pre Kechnec.

Ako poslanec som sa vo volebnom období 2018 - 2022 zasadzoval a spolupodieľal na mnohých prácach a aktivitách:

  • príprave nových stavebných pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu, prebieha proces majetko – právneho usporiadania pozemkov pod prístupovou cestou (vysporiadali sme prístupovú cestu vedľa obecného úradu, v prípade ústretovosti vlastníkov obec zabezpečí finančné zdroje)
  • Vypracovaní projektovej dokumentácie na výstavbu novej materskej školy s kapacitou 160 detí  – proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa prebieha  
  • Výmene povrchov na športovom areáli 
  • získaní nového investora Magna do bývalých priestorov spoločnosti Molex – vytvorení 100 priamych nových pracovných miest a sekundárne 600 ďalších pracovných miest formou dodávateľov 
  • Získaní  nových investorov spoločnosť Magna PT, Magna Electronics, Handtmann a iné 
  • Rozvoji  futbalového  klubu FK Kechnec so zreteľom na výchovu novej generácie  
  • Vybudovaní bowlingovej dráhy  
  • Organizácii kultúrnych podujatí 
  • Pomoc počas pandémie COVID 19 a pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine 
  • A mnohé iné 


Facebook