Súčasnosť

 

Obdobie po roku 1990 bolo veľmi dynamické nielen pre samotnú obec, ale aj pre celú Slovenskú republiku. Roky po tzv. nežnej revolúcii priniesli mnohé legislatívne zmeny, zavedenie nového daňového systému, nové rozpočtové pravidlá pre hospodárenie obcí, majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, poľnohospodárskej pôdy, reštitučné nároky a mnohé ďalšie. Napriek všetkej tejto neistote a novým pravidlám sa obec Kechnec začala progresívne rozvíjať a dnes jej obyvatelia majú vytvorené podmienky pre plnohodnotný pracovný život, ale aj voľný čas.


Starostom obce je už od roku 1990 JUDr. Jozef Konkoly. Pod jeho cieľavedomým vedením poslanci a pracovníci obecného úradu dosiahli mnohé úspechy, ktoré sú dnes príkladom aj pre ďalšie obce. Obec žije aktívnym spoločenským, kultúrnym a športovým životom. Je už tradíciou reprezentačný ples obce Kechnec, Kechnecké dni, karneval pre deti, odovzdávanie darčekov na Mikuláša, vydávanie obecných novín Kechnec dnes, rôzne športové turnaje a mnohé ďalšie podujatia. Obec ročne navštívia viacerí významní štátni predstavitelia.

FAKTY A ČÍSLA O OBYVATEĽOCH OBCE KECHNEC:

  • V obci Kechnec žije približne 1132 obyvateľov.
  • Občania v pred-produktívnom veku: 23,7%.
  • Občania v produktívnom veku: 60,4%
  • Občania v po-produktívnom veku: 15,8%
  • Podiel ekonomicky aktívnych osôb z trvale bývajúceho obyvateľstva: 45,­7%.


Rok
1869
1920
1939
1991
2001 2006
2010
2014
2018
Počet obyvateľov
516
487 621
734
910
1010
1034
1065
1112


Súhrn najdôležitejších zrealizovaných projektov

Obec Kechnec má schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2015 – 2022. Ak máte záujem môžeze si ho pozrieť nižšie v dokumentoch.

Facebook