Územný plán rozvoja obce kechnec

Architekti Ing. Ján Nárožný, Ing. Arch. Ľudovít Pozdech a Ing. Juraj Jochmann v spolupráci s vedením obce spracovali Územný plán rozvoja obce Kechnec, ktorý pokrýva obdobie od roku 2004 do 2010. Jednotlivé nákresy si môžete prezrieť tu.

V súčasnosti obec pripravuje viaceré projekty, ktoré budú slúžiť nielen pre všetkých občanov Kechneca, ale aj pre investorov a návštevníkov regiónu. Navrhnuté projekty podporujú rozvoj obchodu a služieb v obci a dávajú nové možnosti na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a oddych.

Zmeny a doplnky č. 4 k Územnému plánu (zo dňa 17. 7. 2008)


Facebook