Zverejnené: Názov Zaradenie
24. 07. 2020 Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Mana PT s. r. o. - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - komunikácie Iné Stiahnúť
24. 07. 2020 Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Mana PT s. r. o. - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - hlavná stavba Iné Stiahnúť
24. 07. 2020 Faktúry 516-517/2020 Faktúry Stiahnúť
24. 07. 2020 Faktúry 513-515/2020 Faktúry Stiahnúť
23. 07. 2020 Žiadosť o stavebné povolenie pre komunikácie Magna PT - rozšírenie logistického servisného centra LSC 2. etapa Iné Stiahnúť
23. 07. 2020 Žiadosť o stavebné povolenie pre hlavnú stavbu Magna PT - rozšírenie logistického servisného centra LSC 2. etapa Iné Stiahnúť
23. 07. 2020 Faktúra 512/2020 Faktúry Stiahnúť
22. 07. 2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Varga Zmluvy Stiahnúť
22. 07. 2020 Faktúry 510-511/2020 Faktúry Stiahnúť
22. 07. 2020 Faktúry 507-509/2020 Faktúry Stiahnúť
21. 07. 2020 Faktúry 503-506/2020 Faktúry Stiahnúť
20. 07. 2020 Dodatok k zmluve o nájme bytu 40 BJ Zmluvy Stiahnúť
20. 07. 2020 Objednávka 75/2020 Objednávky Stiahnúť
20. 07. 2020 Faktúry 501-502/2020 Faktúry Stiahnúť
17. 07. 2020 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - Cukráreň Veronika Zmluvy Stiahnúť
17. 07. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Cukráreň Veronika Zmluvy Stiahnúť
17. 07. 2020 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Cukráreň Veronika Zmluvy Stiahnúť
17. 07. 2020 Faktúry 499-500/2020 Faktúry Stiahnúť
16. 07. 2020 Faktúry 497-498/2020 Faktúry Stiahnúť
15. 07. 2020 Faktúry 495-496/2020 Faktúry Stiahnúť
14. 07. 2020 Objednávka 74/2020 Objednávky Stiahnúť
14. 07. 2020 Faktúry 490-494/2020 Faktúry Stiahnúť
13. 07. 2020 Faktúry 481-489/2020 Faktúry Stiahnúť
10. 07. 2020 Objednávky 72-73/2020 Objednávky Stiahnúť
09. 07. 2020 Faktúry 477-480/2020 Faktúry Stiahnúť
Facebook