Ambulancia praktického lekára pre dospelých

Prevádzkovateľ: Dr. Grittersová s.r.o.

Lekár: MUDr. Beáta Grittersová

Zdravotná sestra: Alena Dudášová

Ordinačné hodiny: Pondelok – piatok: 7,00 – 13,00 hod.
Ordinačné hodiny budú predlžované podľa narastajúceho počtu pacientov.

Kontakt: Mobil: 0915 927 205

  • Pacienti na vyšetrenie prichádzajú bez objednania.
  • Ošetrovaní sú pacienti, ktorí majú s lekárom podpísanú dohodu.
  • Ráno sa robia odbery, následne vyšetrenia.
  • Pre pacientov, ktorým zdravotný stav nedovolí dostaviť sa na vyšetrenie do zdravotného strediska, je zabezpečená návštevná služba a vyšetrenie v domácom prostredí.

Postup pri prihlasovaní nových pacientov:

  • Pacient navštívi praktického lekára pre dospelých, s ktorým podpíše „Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“.
  • Od lekára dostane potvrdenie, s ktorým navštívi lekára, kde bol doposiaľ evidovaný a vyzdvihne si zdravotnú dokumentáciu alebo jej opis, a to osobne alebo cez rodinného príslušníka.
  • Na požiadanie pacienta to môže urobiť aj zdravotná sestra na ambulancii. Po podpísaní dohody na základe menného zoznamu vyzdvihne dokumentáciu u lekára, s ktorým mal pacient do daného dňa podpísanú dohodu.
  • Rozšírenie zdravotnej starostlivosti závisí od počtu pacientov, ktorí budú mať o tento druh služieb záujem a predovšetkým od počtu pacientov, ktorí majú dohodu s praktickým lekárom pre dospelých.
Facebook