Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Prevádzkovateľ: SUN 4M6, s.r.o., MUDr. Miriam Mičková

Lekár: MUDr. Miriam Mičková

Sestra: Valéria Kisová

Kontakt: 055/6962 779

Ordinačné hodiny: Streda 8,00 – 13,00 hod.

Pacientky, ktoré doposiaľ neboli evidované u iného lekára prichádzajú na vyšetrenie bez poukazu a podpíšu „Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“.

Pacientkám, ktoré boli evidované u iného lekára sa vystaví po podpísaní dohody potvrdenie, na základe ktorého navštívia svojho doterajšieho lekára a vyzdvihnú si zdravotnú dokumentáciu, jej opis alebo donesú potvrdenie o vyradení z evidencie.

Facebook