BEZPLATNÉ jazykové a počítačové kurzy - v rámci národného projektu "Nestrať prácu- vzdelávaj sa"

BEZPLATNÉ jazykové a počítačové kurzy - v rámci národného projektu "Nestrať prácu- vzdelávaj sa"

organizované Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Bližšie informácie a prihlášky nájdete v priložených dokumentoch tu:

Facebook