Návrhy všeobecných záväzných nariadení č. 1/2021 až 17/2021

Znenie jednotlivých všeobecne záväzných nariadení si môžete pozrieť v prílohách:

Facebook