A felújított temető ünnepélyes átadása

November 1.-én, szombaton került sor a felújított temető ünnepélyes átadására. A falu lakosságán kívül az ünnepélyes aktuson részt vettek a környező falvak polgármesterei – Ing. Gálffy Béla és JUDr. Probalová Marta valamint a szobrok alkotói, a fafaragók – Palko Ján, Eštočin František, Podsklan Ján, Mlkvik Miroslav, Polek Stanislav, Šimrák Albert és Šeliga Ján. Jelen voltak az építészeti és kőműves munkák kivitelezői : id.Budzák Ján, ifj.Budzák Ján, Halčin Stanislav és Holuj Ján, Mura Jaroslav, id. Kočkár Karol, Tóth Pavol, Novák Miroslav, Mura Stanislav, Horovský Pavol, Bunda Martin valamint Ungrády Rastislav és munkaközössége, akik a műalkotások megvilágosítását biztosították a temetőn.

Előbb a történelmi kürtösök, a Bucinatores Excelsi lépett fel, majd felcsendült a Szlovák, Cseh és Magyar Köztársaság , valamint az Európai Unió himnusza a történelmi eseményeknek és a temetőben nyugvók származásának megfelelően.

A bevezető után Jakab János római katolikus lelkész Géresi Róbert református és Vakles Attila szesztai görögkatolikus lelkészekkel közösen ökumenikus istentisztelet keretén belül felszentelték a műalkotásokat és imádkoztak az elhunytakért.

Ezt követte a fafaragókról és a művek keletkezéséről szóló film ősbemutatója. Ezután az építők, a fafaragók és Konkoly polgármester átvágták a szimbolikus szalagot, amellyel a felújított temetőt átadták rendeltetésének. Ezt követte a személyes köszönetnyilvánítás és az alkotók megajándékozása.

A polgármester beszédével folytatódott a program, amelyben felvázolta, milyen elképzelése volt a temető felújításáról és milyen változásokon ment keresztül ez a vízió. Megköszönte Ábrahám Károly magyarországi vállalkozónak és családjának adományát, a két gránitlapot, amelybe Kenyhec címerét és Magyarország nemzeti jelképét vésték. Az adomány a domináns szlovák állami jelkép mellett került elhelyezésre a temetőn.

Az esemény kegyeleti koncerttel ért véget, ahol fellépett Knoteková Lucia operaénekesnő, Kozubík Peter zongorista és a Szt. Cecília énekkar Gurbaľa Viliam vezényletével.

Az eseményről közvetített az RTVS és a kassai TV Naša.

A kenyheci temető idén esztétikus és művészi külsőt kapott. Bízunk benne, hogy ezt a kegyeleti helyet a következő generációk is gondozni fogják és tisztelettel megőrzik majd.

Facebook