Hivatalos közlemények

 • Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR KSK
  21. 03. 2023

  Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR KSK

 • Oznámenie o strategickom dokumente - Integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030
  21. 03. 2023

  Oznámenie o strategickom dokumente - Integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030

 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - rezidenčná štvrť IBV Kechnec „Small village Kechnec“
  20. 03. 2023

  Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - rezidenčná štvrť IBV Kechnec „Small village Kechnec“

 • Oznámenie o začatí konania - žiadosť o výrub - Obec Milhosť
  17. 03. 2023

  Oznámenie o začatí konania - žiadosť o výrub - Obec Milhosť

 • Verejná vyhláška o zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v spoločnom poľovnom revíri "RYBNÍK"
  16. 03. 2023

  Verejná vyhláška o zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v spoločnom poľovnom revíri "RYBNÍK"

 • Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
  14. 03. 2023

  Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie zverejňuje Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochra... (több információ)

 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alžbeta Pribulová
  13. 03. 2023

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Alžbeta Pribulová

 • BEZPLATNÉ jazykové a počítačové kurzy - v rámci národného projektu "Nestrať prácu- vzdelávaj sa"
  24. 02. 2023

  BEZPLATNÉ jazykové a počítačové kurzy - v rámci národného projektu "Nestrať prácu- vzdelávaj sa"

  BEZPLATNÉ jazykové a počítačové kurzy - v rámci národného projektu "Nestrať prácu- vzdelávaj sa" organizované Vysokou školou be... (több információ)

 • Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných
  22. 02. 2023

  Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných

 • Komunálne a drobné stavebné odpady z obce Kechnec za rok 2022
  20. 02. 2023

  Komunálne a drobné stavebné odpady z obce Kechnec za rok 2022