Hivatalos közlemények

 • Rozhodnutie o zatvorení škôl a školských zariadení na území obce Kechnec
  16. 10. 2020

  Rozhodnutie o zatvorení škôl a školských zariadení na území obce Kechnec

  Obec Kechnec rozhodla dňa 16.10.2020 o zatvorení škôl a školských zariadení na území obce Kechnec z dôvodu pozitívneho testu zames... (több információ)

 • VYHLÁSENIE  MIMORIADNEJ SITUÁCIE
  15. 10. 2020

  VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

  VYHLÁSENIE  MIMORIADNEJ SITUÁCIE     z dôvodu vybreženia - vyliatia rieky Hornád  a potoka Sártoš v k. ú. obc... (több információ)

 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania líniová stavba VN Kechnec - Trstené pri Hornáde
  05. 10. 2020

  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania líniová stavba VN Kechnec - Trstené pri Hornáde

 • Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácií v pôsobnosti KSK do roku 2030
  05. 10. 2020

  Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácií v pôsobnosti KSK do roku 2030

 • Stavebné povolenie - Výrobný areál SWEP Kechnec 7. etapa
  05. 10. 2020

  Stavebné povolenie - Výrobný areál SWEP Kechnec 7. etapa

 • Oznámenie podľa §82 - výrub stromov Pivarník, Pivarníková
  02. 10. 2020

  Oznámenie podľa §82 - výrub stromov Pivarník, Pivarníková

 • Verejná vyhláška - stavebné povolenie - hlavná stavba Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa
  22. 09. 2020

  Verejná vyhláška - stavebné povolenie - hlavná stavba Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa

 • Verejná vyhláška - stavebné povolenie - komunikácie - Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa
  22. 09. 2020

  Verejná vyhláška - stavebné povolenie - komunikácie - Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa

 • Oznámenie o zámere prenajať majetok obce - reštaurácia
  18. 09. 2020

  Oznámenie o zámere prenajať majetok obce - reštaurácia

 • OZNAM o presmerovaní dopravy
  01. 09. 2020

  OZNAM o presmerovaní dopravy

  Obec Kechnec zastúpená starostom obce JUDr. Ing. Jozefom Konkolyom na základe usmernenia Okresného dopravného inšpektorátu v Košic... (több információ)