Informácie pre občanov

Vývoz komunálneho odpadu v obci je každý týždeň, vždy v utorok doobeda.

Obecný úrad overuje úradné listiny a podpisy.

Knižnica – v súčasnosti sa robí súpis kníh. O otváracích hodinách Vás budeme informovať.

Zákon č. 583/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Facebook