Lekáreň Šafran

Prevádzkovateľ: JUHAPHARM, s.r.o.

Zodpovedný farmaceut: Mgr. Andrea Rondziková

Pondelok – piatok: 8,00 –16,00 hod.

Kontakt:Tel.: 055/6225 968

Facebook