Kechnecká škôlka prešla rozsiahlou modernizáciou

Komplexne sa vynovilo podkrovie, vznikli nové priestory ako telocvičňa, jazyková a počítačová učebňa, kabinet pre učiteľky a riaditeľku, priestory pre upratovačku a učebné pomôcky, archív a sociálne zázemie. Na rozvoj počítačových schopností daroval GETRAG FORD Transmissions Slovakia materskej škole 30 počítačov, optických myší, klávesníc a do každého PC operačný systém Windows. V rámci rekonštrukcie materskej školy zabezpečila obec Kechnec všetku činnosť svojpomocne.

Multifunkčná telocvičňa sa realizovala prostredníctvom projektu Ministerstva školstva SR v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009“. „Výška príspevku od MŠ SR bola 2 680 eur. Minimálna účasť obce na projekte mala byť 5 %, avšak obec Kechnec projekt spolufinancoval v čiastke 424,09 eur, t. j. 13,70 %“, povedal starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly. Zmodernizované ihrisko pri škôlke svojou rozmanitosťou a perfektným prevedením poskytuje mnoho možností pohybového vyžitia. Mnohoraké drevené atrakcie rozvíjajú nielen detskú fantáziu či fyzickú zdatnosť, ale aj samotný pobyt na čerstvom vzduchu zabezpečuje zdravý vývoj detí. Okolo škôlky bolo postavené unikátne oplotenie, ktoré rozpráva príbeh Červenej čiapočky v troch jazykoch – v slovenčine, angličtine a maďarčine. Známy príbeh je dotvorený krásnymi ilustráciami.

Okrem prestavby interiéru nebola opomenutá ani fasáda budovy, ktorá sa odela do nového a teplého šatu. Nezabudlo sa ani na motorizovaných rodičov a každodenný problém s parkovaním pred škôlkou vyriešilo nové parkovisko. Po stavebných prácach bola MŠ v Kechneci posúdená okresným hygienikom ako najlepšia v okrese Košice – okolie. Práce na renovácii škôlky sa však ani zďaleka nekončia a tak sa už dnes môžu malí Kechnečania tešiť na plavecký bazén či saunu.

Facebook