O kechneci na ix. Krasnojarskom hospodárskom fóre

Od 16. do 19. februára 2012 sa v Krasnojarsku (Východná Sibír) v Ruskej federácii za účasti zástupcov z 19 krajín Európy konalo IX. Krasnojarské hospodárske fórum. V rámci hospodárskych fór Ruskej federácie je považované za jedno z troch najvýznamnejších podujatí. Zúčastnili sa ho predstavitelia politickej, podnikateľskej a akademickej elity. Integrovaný regionálny rozvoj v podmienkach Košického samosprávneho kraja a na malom území zahraničným účastníkom predstavil starosta JUDr. Ing. Jozef Konkoly na príklade slovenskej obce Kechnec. Košický samosprávny kraj, hospodársky potenciál, jeho investičné možnosti a príležitosť pre hospodársku a sociálnu spoluprácu prezentoval v ruštine Ing. Peter Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania. Hostiteľom hospodárskeho fóra bol gubernátor Krasnojarského kraja Lev Kuznetsov.

Kým na Slovensku prevládalo mrazivé počasie, starosta JUDr. Ing. Jozef Konkoly sa vybral do ešte chladnejšej oblasti – na Sibír. Ako však povedal, tamojšie teploty boli v tom čase veľmi podobné tým slovenským. Najviac ho však prekvapil dynamický rozvoj Ruska. „Tempo napredovania, prístup a spôsob riešenia problémov môžu byť pre našu krajinu príkladom. Zaujalo ma, ako postupujú napríklad pri tvorbe legislatívy a hospodárskej stratégie. Okrúhle diskusné stoly za účasti odborníkov dávajú väčší priestor na presadzovanie zákonov na základe praktických skúseností,“ povedal Konkoly. Počas návštevy slovenskú delegáciu sprevádzal Honorárny konzul Slovenskej republiky v Krasnojarsku J. E. Gračov Valerij Alexandrovič. Významným bolo aj prijatie ministrom ekonomiky a regionálneho rozvoja Krasnojarského kraja Anatoliom Grigorievičom Šikalovom.

Krasnojarský kraj v Ruskej federácii je svojou rozlohou 2 339 700 km² a počtom obyvateľov tri milióny druhým najväčším ruským administratívnym subjektom. Leží uprostred ázijskej časti zeme a zaberá podstatnú časť Východnej Sibíri. Ide o jeden z najvýznamnejších priemyselných a surovinových regiónov Ruskej federácie s najväčším podielom investícií na obyvateľa. Krasnojarský región je na prvom mieste v oblasti neželezných kovov, na druhom v oblasti ťažby uhlia, tretí v oblasti produkcie elektrickej energie, dreva a syntetických materiálov. V regióne vo veľkej miere rozvíjajú teritoriálne klastre a inovácie spojené s aero-kozmickým priemyslom, energetickým, drevospracujúcim, stavebným a chemickým priemyslom. Silne sa rozvíja biomedicína a IKT priemysel. Región je 6-krát väčší ako Francúzsko. Krasnojarsk je významným dopravným uzlom spájajúcim Európu s Áziou a s krajinami APEC. V hlavnom meste Krasnojarsk žije približne jeden milión obyvateľov a sú tu významné univerzity.

Facebook