Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie zverejňuje Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi:Facebook