POĎAKOVANIE

Obec Kechnec týmto verejne ďakuje Technickej univerzite Košice, Strojníckej fakulte, pod vedením: rektora Technickej univerzity Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc. a dekana strojníckej fakulty  Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD, ktorí darovali obci Kechnec spolu 19 ochranných štítov pre zdravotníkov a administratívnych pracovníkov pri testovaní obyvateľov obce Kechnec antigénovými testami na COVID-19.

Veľmi si Vážime tento ústretový krok a nezištnú pomoc z strany Technickej univerzity v Košiciach.

Facebook