Deň matiek

Na počesť všetkých matiek, babičiek a tiež prababičiek už tradične organizujeme program pri príležitosti Dňa matiek. Tento rok sme im opätovne vyjadrili poďakovanie a zároveň povzbudenie pri plnení ich poslania, ktoré sa často nezaobíde bez svedomitého a obetavého prístupu.

Obecné oslavy Dňa matiek (11. mája) otvorili deti z MŠ so svojím programom. Na ich milé slová nadviazali sólisti opery Štátneho divadla v Košiciach. Vystúpil sláčikový orchester Musica Iuvenalis pod vedením Igora Dohoviča so sólistami Luciou Knotekovou a Mariánom Lukáčom, ktorí interpretovali nádherné melódie strieborného plátna a piesne zo svetových muzikálov. Na záver sme všetky mamičky obdarovali červeným kvietkom na znak uznania postavenia matky v rodine.

Facebook