Návšteva z Ukrajiny

Obec Kechnec zastúpená starostom JUDr. Ing. Jozefom Konkolym sa snažila konkrétnymi informáciami a príkladmi z praxe odovzdať svoje znalosti a skúsenosti v oblasti rozvíjania územnej, regionálnej a aj miestnej samosprávy. Okrem oficiálnych prezentácií a prehliadok spoločností v Priemyselnej zóne Kechnec absolvovali predstavitelia ukrajinskej delegácie aj návštevu mesta Košice. Rivnenský kraj je jednou z 24 administra­tívnych oblastí Ukrajiny a má 1 mil. 150 tisíc obyvateľov. Hlavným mestom je Rivne s takmer 250 tisíc obyvateľmi.

Facebook