Zápis detí do MŠ Kechnec

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy v Kechneci oznamuje rodičom, že v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z sa v dňoch od 11.5.do 12.5.2022 od 15.00 do 17. 00 hod.


uskutoční


        Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023.  K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.
Ďalšie informácie nájdete v priložených súboroch!!!!!!!Facebook