Starosta

JUDr. Ing. Jozef Konkoly

JUDr. Ing. Jozef Konkoly je starostom obce Kechnec od roku 1990. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu strojného inžinierstva na Technickej univerzite v Košiciach.

Pod jeho vedením obec Kechnec prešla rýchlym vývojom. Bola vybudovaná kompletná infraštruktúra: vodovod + kanalizácia, vodojem, vodné zdroje, čistička odpadových vôd, 40 bytová jednotka obchodné centrum, amfiteáter, rekonštrukcia centrálnej zóny obce Kechnec, dom smútku, materská škola stredisko správy a údržby obce Kechnec.  Vznikol Priemyselný park v rokoch 2002-2003 a následne sa z dôvodu veľkosti (332 ha) premenoval na Priemyselnú zónu, ktorá prilákala 16 zahraničných i domácich investorov.

Obec postavila profesionálne športové centrum, zdravotné stredisko, kultúrne stredisko ,modulovú základnú školu ročníky 1-9 a pripravujú sa projekty ako Európska integrovaná škola, Aquapark či závod na spracovanie mäsa a výrobu pekárenských výrobkov.

Facebook