Úradná tabuľa

 • Verejná vyhláška - Stavebné povolenie V284-V325-Kechnec-Trstené pri Hornáde
  25. 05. 2021

  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie V284-V325-Kechnec-Trstené pri Hornáde

 • Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy
  14. 05. 2021

  Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy

 • Zámer o prevode parciel CKN 162/2 a 162/3
  23. 04. 2021

  Zámer o prevode parciel CKN 162/2 a 162/3

 • Verejná vyhláška oznámenie - územné konanie ALAS
  21. 04. 2021

  Verejná vyhláška oznámenie - územné konanie ALAS

 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník a odvodnenie pozdĺž cesty III/3347
  16. 04. 2021

  Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník a odvodnenie pozdĺž cesty III/3347

 • Verejná vyhláška - V284-V325 - Kechnec- Trstené pri Hornáde - zriadenie VN
  15. 04. 2021

  Verejná vyhláška - V284-V325 - Kechnec- Trstené pri Hornáde - zriadenie VN

 • Územný plán obce Milhosť - Zmeny a doplnky č. 2 - oznámenie o strategickom dokumente
  13. 04. 2021

  Územný plán obce Milhosť - Zmeny a doplnky č. 2 - oznámenie o strategickom dokumente

 • Zápis detí do Materskej školy Kechnec
  07. 04. 2021

  Zápis detí do Materskej školy Kechnec

  Zápis detí do Materskej školy v Kechneci sa uskutoční v budove MŠ Kechnec 262 od 3.5.do 5.5.2021 od 15.00 do 17.00 hod. M... (viac informácií)

 • Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií prie územie KSK na roky 2021-2027
  15. 03. 2021

  Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií prie územie KSK na roky 2021-2027

 • Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
  25. 02. 2021

  Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.