Zverejnené: Názov Zaradenie
12. 05. 2020 Faktúry 303-304/2020 Faktúry Stiahnúť
11. 05. 2020 Faktúry 299-302/2020 Faktúry Stiahnúť
07. 05. 2020 Faktúry 293-298/2020 Faktúry Stiahnúť
07. 05. 2020 Faktúra 292/2020 Faktúry Stiahnúť
07. 05. 2020 Faktúry 279-291/2020 Faktúry Stiahnúť
06. 05. 2020 Verejná vyhláška -oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Magna PT s. r .o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa Iné Stiahnúť
06. 05. 2020 Faktúry 269-278/2020 Faktúry Stiahnúť
06. 05. 2020 Faktúry 266-268/2020 Faktúry Stiahnúť
05. 05. 2020 Objednávka č. 43/2020 Objednávky Stiahnúť
05. 05. 2020 Faktúry 263-265/2020 Faktúry Stiahnúť
04. 05. 2020 Faktúra 262/2020 Faktúry Stiahnúť
30. 04. 2020 Návrh na vydanie územného rozhodnutia - stavba ,,Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa Iné Stiahnúť
30. 04. 2020 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - Opatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku v k.ú. Kechnec a v k.ú. Milhosť Iné Stiahnúť
30. 04. 2020 Objednávky 41-42/2020 Objednávky Stiahnúť
29. 04. 2020 Faktúra 261/2020 Faktúry Stiahnúť
28. 04. 2020 Oznámenia o zrušení pobytu Iné Stiahnúť
28. 04. 2020 Výzva na predkladanie ponúk Iné Stiahnúť
28. 04. 2020 Faktúry 256-260/2020 Faktúry Stiahnúť
24. 04. 2020 Objednávky 36-40/2020 Objednávky Stiahnúť
24. 04. 2020 Faktúry 251-255/2020 Faktúry Stiahnúť
24. 04. 2020 Návrh Záverečného účtu obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 Iné Stiahnúť
24. 04. 2020 Verejná vyhláška - začatie schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie Iné Stiahnúť
22. 04. 2020 Faktúry 249–250/2020 Faktúry Stiahnúť
22. 04. 2020 Zmluva o bežnom účte VÚB (2) Zmluvy Stiahnúť
21. 04. 2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby – Výrobný areál SWEP Kechnec – 7. etapa Iné Stiahnúť
Facebook