Údržba a čistenie

NOVÉ OBECNÉ MECHANIZMY

Obec zakúpila mechanizmy, ktorými zabezpečuje vo vlastnej réžii odvoz komunálneho odpadu, čistenie a údržbu miestnych komunikácií, čistenie a údržbu kanalizačnej siete, drvenie konárov a ďalšie služby.

POJAZDNÁ DIELŇA

  • Bežné opravy na vodohospodárskych dielach

POSYPOVÝ VOZ

  • Zimná údržba miestnych a účelových komunikácií
  • Možnosť objednať si údržbu ciest v areáli prevádzky – odhrnutie snehu a posypovanie
  • Po výmene nástavcov voz umožňuje aj zametanie a čistenie kanalizácie

TRAKTOR S VLEČKOU

  • Drvenie konárov
  • Kosenie, vrátane ručného kosenia a následného odvozu skosenej trávy
  • Prevoz materiálu do 12 ton
Facebook