Zverejnené: Názov Zaradenie
31. 03. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody – STRABAG Apríl 2020 Stiahnúť
31. 03. 2020 Objednávky 32–33/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
31. 03. 2020 Faktúry 186–188/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
25. 03. 2020 Objednávky 29–31/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
25. 03. 2020 Faktúry 181–185/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
24. 03. 2020 List občanom – COVID 19 MJ Apríl 2020 Stiahnúť
24. 03. 2020 List občanom – COVID 19 AJ Apríl 2020 Stiahnúť
24. 03. 2020 Kúpna zmluva – ASIO-SK Apríl 2020 Stiahnúť
23. 03. 2020 Faktúry 178–180/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
22. 03. 2020 List ohľadne COVID 19 v maďarčine Apríl 2020 Stiahnúť
20. 03. 2020 Príloha č. 4 k listu Apríl 2020 Stiahnúť
20. 03. 2020 Príloha č. 3 k listu Apríl 2020 Stiahnúť
20. 03. 2020 Príloha č. 2 k listu Apríl 2020 Stiahnúť
20. 03. 2020 Príloha č. 1 k listu Apríl 2020 Stiahnúť
20. 03. 2020 List starostu obce ohľadne COVID-19 Apríl 2020 Stiahnúť
19. 03. 2020 Faktúry 172–177/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
16. 03. 2020 Objednávka 28/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
13. 03. 2020 VZN 17/2020 o označovaí ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Kechnec Apríl 2020 Stiahnúť
13. 03. 2020 VZN 16/2020 o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok na verejne prístupných miestach na území obce Kechnec Apríl 2020 Stiahnúť
13. 03. 2020 VZN 15/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kechnec Apríl 2020 Stiahnúť
13. 03. 2020 VZN 14/2020 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda Apríl 2020 Stiahnúť
13. 03. 2020 VZN 13/2020 o udržiavaní čistoty v obci Kechnec a tvorbe, ochrane a údržbe verejnej Apríl 2020 Stiahnúť
13. 03. 2020 Oznámenie o zámere prenajať majetok obce Kechnec Apríl 2020 Stiahnúť
13. 03. 2020 Rozhodnutie o zatvorení škôl na území obce Kechnec Apríl 2020 Stiahnúť
13. 03. 2020 Rozhodnutie o uzávierke miestnej komunikácie v smere na hraničný prechod Kechnec- Abaujvár Apríl 2020 Stiahnúť
Facebook