Zverejnené: Názov Zaradenie
13. 03. 2020 Faktúry 167–171/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
12. 03. 2020 Objednávka 26–27/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
12. 03. 2020 Faktúry 163–166/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
11. 03. 2020 Objednávka 25/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
10. 03. 2020 Koronavírus – Verejná vyhláška o zákaze hromadných podujatí Apríl 2020 Stiahnúť
10. 03. 2020 Koronavírus – Verejná vyhláška o izolácii v domácom preostredí Apríl 2020 Stiahnúť
10. 03. 2020 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní splaškových odpadových vôd – Mgr. Sebastian Csuti Apríl 2020 Stiahnúť
10. 03. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody – Mgr. Sebastian Csúti Apríl 2020 Stiahnúť
10. 03. 2020 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Apríl 2020 Stiahnúť
10. 03. 2020 Faktúry 156–162/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
09. 03. 2020 VZN 17/2020 o označovaí ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Kechnec Apríl 2020 Stiahnúť
09. 03. 2020 VZN 16/2020 o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok na verejne prístupných miestach na území obce Kechnec Apríl 2020 Stiahnúť
09. 03. 2020 VZN 15/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kechnec Apríl 2020 Stiahnúť
09. 03. 2020 VZN 14/2020 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda Apríl 2020 Stiahnúť
09. 03. 2020 VZN 13/2020 o udržiavaní čistoty v obci Kechnec a tvorbe, ochrane a údržbe verejnej Apríl 2020 Stiahnúť
09. 03. 2020 Faktúry 152–155/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
06. 03. 2020 Objednávka 24/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
06. 03. 2020 Faktúry 126–151/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
04. 03. 2020 Stavebné povolenie – Rozšírenie komunikácie v priemyselnej zóne Kechnec Apríl 2020 Stiahnúť
04. 03. 2020 Faktúry 122–125/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
04. 03. 2020 Zmluva o šírení reklamy – Scorp spol. s r.o. Apríl 2020 Stiahnúť
03. 03. 2020 Dodatok k zmluve o dielo – AGB ekoservis, s.r.o. Apríl 2020 Stiahnúť
03. 03. 2020 Objednávka 23/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
03. 03. 2020 Faktúry 115–121/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
28. 02. 2020 Zmluva o bežnom účte VÚB Apríl 2020 Stiahnúť
Facebook