Zverejnené: Názov Zaradenie
28. 02. 2020 Kúpna zmluva – Vojtech Czeto Apríl 2020 Stiahnúť
28. 02. 2020 Faktúry 111–114/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
26. 02. 2020 Návrh na vydanie územného rozhodnutia – Výrobný areál SWEP Kechnec – 7. etapa Apríl 2020 Stiahnúť
26. 02. 2020 Faktúry 107–110/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
26. 02. 2020 Vyhláška – konanie o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom opreráte Apríl 2020 Stiahnúť
26. 02. 2020 Objednávka 22/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
26. 02. 2020 Dodatok k zmluve o nájme bytu – 40 BJ Apríl 2020 Stiahnúť
26. 02. 2020 Faktúry 100–106/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
25. 02. 2020 Objednávky 18 – 21/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
24. 02. 2020 Faktúry 94–99/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
24. 02. 2020 Kúpna zmluva – Miroslav Marcin Apríl 2020 Stiahnúť
24. 02. 2020 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok – Marek Matej – Plynoma Apríl 2020 Stiahnúť
20. 02. 2020 Faktúry 92–93/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
19. 02. 2020 Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody a odvádzania vody Apríl 2020 Stiahnúť
19. 02. 2020 Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov – NATUR-PACK a.s. Apríl 2020 Stiahnúť
19. 02. 2020 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu NATUR-PACK, a.s. Apríl 2020 Stiahnúť
18. 02. 2020 Kúpna zmluva – Štefan Marcin Apríl 2020 Stiahnúť
17. 02. 2020 Faktúry 88–91/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
14. 02. 2020 Faktúry 82–87/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
13. 02. 2020 Objednávka 16–17/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
11. 02. 2020 Faktúry 74–81/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
10. 02. 2020 Objednávka 15/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
07. 02. 2020 Faktúry 69–73/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
07. 02. 2020 Faktúry 60–68/2020 Apríl 2020 Stiahnúť
07. 02. 2020 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok – Brenntag Apríl 2020 Stiahnúť
Facebook