Zverejnené: Názov Zaradenie
20. 07. 2021 Verejná vyhláška - Oprava chyby v rozhodnutí OUKc 197/2018 Iné Stiahnúť
09. 07. 2021 Verejná vyhláška - rozhodnutie o využívaní územia - ALAS Kechnec, s.r.o. Iné Stiahnúť
07. 07. 2021 Stavebné povolenie - verejná vyhláška - chodník Iné Stiahnúť
24. 06. 2021 Výberové konanie kuchár - čašník Iné Stiahnúť
25. 05. 2021 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie V284-V325-Kechnec-Trstené pri Hornáde Iné Stiahnúť
14. 05. 2021 Obchodná verejná súťaž - prenájom poľnohospodárskej pôdy Iné Stiahnúť
04. 05. 2021 Záverečný účet za rok 2020 "Návrh" Iné Stiahnúť
23. 04. 2021 Zámer o prevode parciel CKN 162/2 a 162/3 Iné Stiahnúť
21. 04. 2021 Verejná vyhláška oznámenie - územné konanie ALAS Iné Stiahnúť
16. 04. 2021 Verejná vyhláška - Chodník a odvodnenie pozdĺž cesty III/3347 Iné Stiahnúť
15. 04. 2021 Verejná vyhláška - V284-V325 - Kechnec- Trstené pri Hornáde - zriadenie VN Iné Stiahnúť
13. 04. 2021 Územný plán obce Milhosť - Zmeny a doplnky č. 2 - oznámenie o strategickom dokumente Iné Stiahnúť
15. 03. 2021 Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií prie územie KSK na roky 2021-2027 Iné Stiahnúť
25. 02. 2021 Nízkoulíkova stratégia organizácií v ziaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 - rozsah hodnotenia Iné Stiahnúť
24. 02. 2021 Oznámenie podľa §82 - výrub Magna PT Iné Stiahnúť
19. 02. 2021 Ziadosť o územné rozhodnutie - ALAS Kechnec Iné Stiahnúť
03. 02. 2021 Štandardy kvality dodávky vody Iné Stiahnúť
02. 02. 2021 Oznámenie o výrube - Lipčei, Lipčeiová, Kunecová Iné Stiahnúť
02. 02. 2021 Opatrenia na zamedzenie šírenia Afrického moru ošípaných Iné Stiahnúť
29. 01. 2021 Zverejnenie zámeru - prenájom reštaurácie Iné Stiahnúť
29. 01. 2021 Výberové konanie - člen MOPS Iné Stiahnúť
18. 12. 2020 Kechnec dnes 3/2014 Iné Stiahnúť
10. 12. 2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Michal Labanc, Štefan Labanc Iné Stiahnúť
08. 12. 2020 Rozpočet obce Kechnec na roky 2021-2023 Iné Stiahnúť
07. 12. 2020 VZN 1/2021 o dani z nehnuteľností Iné Stiahnúť
Facebook