Zverejnené: Názov Zaradenie
09. 12. 2021 VZN 7/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 6/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa navštevujúce ŠKD a ŠJ Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 4/2022 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kechnec Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 2/2022 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou, odpadovými vodami a dažďovými vodami Iné Stiahnúť
09. 12. 2021 VZN 1/2022 o dani z nehnuteľností Iné Stiahnúť
23. 11. 2021 Rozhodnutie - predĺženie stavebného povolenia - Marelli PWT REA3 Iné Stiahnúť
22. 11. 2021 Oznámenie o výrube - Juraševský Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 13/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 12/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 11/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 10/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 9/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 8/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 7/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 6/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 5/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 4/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 3/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 2/2022 Iné Stiahnúť
05. 11. 2021 Návrh VZN 1/2022 Iné Stiahnúť
28. 10. 2021 Nízkoulíková stratégia KSK - správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu Iné Stiahnúť
30. 09. 2021 Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Patrik Fečo Iné Stiahnúť
21. 09. 2021 Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Iné Stiahnúť
Facebook