Zverejnené: Názov Zaradenie
18. 11. 2020 Návrh VZN 14/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 13/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 12/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 11/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 10/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 9/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 8/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 7/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 6/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 5/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 4/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 3/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 2/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh VZN 1/2021 Iné Stiahnúť
18. 11. 2020 Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 Iné Stiahnúť
12. 11. 2020 Odvolanie mimoriadnej situácie na území obce Kechnec Iné Stiahnúť
09. 11. 2020 Verejná vyhláška - VSD výzva na výrub/okliesnenie stromov a porastov v k. ú. obce Kechnec Iné Stiahnúť
26. 10. 2020 Sčítanie obyvateľov domova a bytov - tlačové správy Iné Stiahnúť
26. 10. 2020 Oznámenie o zrušení pobytu: Demková, Fedorová Iné Stiahnúť
21. 10. 2020 Oznámenie - výrobu stromu Maščák Iné Stiahnúť
16. 10. 2020 Rozhodnutie o zatvorení škôl a školských zariadení na území obce Kechnec Iné Stiahnúť
16. 10. 2020 Vyhlásenie výberového konania na Hlavného kontrolóra obce Kechnec Iné Stiahnúť
05. 10. 2020 Stavebné povolenie - Výrobný areál SWEP Kechnec - 7. etapa Iné Stiahnúť
05. 10. 2020 Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácií v pôsobnosti KSK do roku 2030 Iné Stiahnúť
05. 10. 2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania líniová stavba VN Kechnec - Trstené pri Hornáde Iné Stiahnúť
Facebook