Zverejnené: Názov Zaradenie
02. 10. 2020 Oznámenie §82 - výrub stromov Pivarník, Pivarníková Iné Stiahnúť
22. 09. 2020 Verejná vyhláška - stavebné povolenie komunikácie Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa Iné Stiahnúť
22. 09. 2020 Stavebné povolenie Hlavná stavba Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa Iné Stiahnúť
18. 09. 2020 Oznámenie o zámere prenajať majetok obce Kechnec - Reštaurácia Iné Stiahnúť
12. 08. 2020 SWEP 7etapa - komunikácie - stavebné povolenie Iné Stiahnúť
24. 07. 2020 Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Mana PT s. r. o. - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - komunikácie Iné Stiahnúť
24. 07. 2020 Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania Mana PT s. r. o. - Rozšírenie logistického centra LSC, 2. etapa - hlavná stavba Iné Stiahnúť
23. 07. 2020 Žiadosť o stavebné povolenie pre komunikácie Magna PT - rozšírenie logistického servisného centra LSC 2. etapa Iné Stiahnúť
23. 07. 2020 Žiadosť o stavebné povolenie pre hlavnú stavbu Magna PT - rozšírenie logistického servisného centra LSC 2. etapa Iné Stiahnúť
06. 07. 2020 Zámer prenájmu obecného majetku - priestory bývalej predajne potravín Iné Stiahnúť
03. 07. 2020 Plán udržateľnej mobility košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko Iné Stiahnúť
26. 06. 2020 Verejná vyhláška- rozhodnutie o umiestnení stavby MAGNA PT Iné Stiahnúť
04. 06. 2020 Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - Opatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku Iné Stiahnúť
25. 05. 2020 Oznámenie o zámere prenájmu obecného majetku Iné Stiahnúť
20. 05. 2020 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK - oznámenie o strategickom dokumente Iné Stiahnúť
06. 05. 2020 Verejná vyhláška -oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Magna PT s. r .o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa Iné Stiahnúť
30. 04. 2020 Návrh na vydanie územného rozhodnutia - stavba ,,Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa Iné Stiahnúť
30. 04. 2020 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - Opatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku v k.ú. Kechnec a v k.ú. Milhosť Iné Stiahnúť
28. 04. 2020 Oznámenia o zrušení pobytu Iné Stiahnúť
28. 04. 2020 Výzva na predkladanie ponúk Iné Stiahnúť
24. 04. 2020 Návrh Záverečného účtu obce Kechnec a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 Iné Stiahnúť
24. 04. 2020 Verejná vyhláška - začatie schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie Iné Stiahnúť
21. 04. 2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby – Výrobný areál SWEP Kechnec – 7. etapa Iné Stiahnúť
06. 04. 2020 Prihláška do Materskej školy Kechnec Iné Stiahnúť
06. 04. 2020 Oznam o zápise do Materskej školy Kechnec Iné Stiahnúť
Facebook