Zverejnené: Názov Zaradenie
20. 07. 2020 Faktúry 501-502/2020 Faktúry Stiahnúť
17. 07. 2020 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd - Cukráreň Veronika Zmluvy Stiahnúť
17. 07. 2020 Zmluva o dodávke pitnej vody - Cukráreň Veronika Zmluvy Stiahnúť
17. 07. 2020 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Cukráreň Veronika Zmluvy Stiahnúť
17. 07. 2020 Faktúry 499-500/2020 Faktúry Stiahnúť
16. 07. 2020 Faktúry 497-498/2020 Faktúry Stiahnúť
15. 07. 2020 Faktúry 495-496/2020 Faktúry Stiahnúť
14. 07. 2020 Objednávka 74/2020 Objednávky Stiahnúť
14. 07. 2020 Faktúry 490-494/2020 Faktúry Stiahnúť
13. 07. 2020 Faktúry 481-489/2020 Faktúry Stiahnúť
10. 07. 2020 Objednávky 72-73/2020 Objednávky Stiahnúť
09. 07. 2020 Faktúry 477-480/2020 Faktúry Stiahnúť
09. 07. 2020 Objednávky 70-71/2020 Objednávky Stiahnúť
08. 07. 2020 Objednávky 65-69/2020 Objednávky Stiahnúť
08. 07. 2020 Faktúry 457-476/2020 Faktúry Stiahnúť
07. 07. 2020 Faktúry 449-456/2020 Faktúry Stiahnúť
07. 07. 2020 Objednávky 63-64/2020 Objednávky Stiahnúť
06. 07. 2020 Faktúry 440-448/2020 Faktúry Stiahnúť
06. 07. 2020 Zámer prenájmu obecného majetku - priestory bývalej predajne potravín Iné Stiahnúť
03. 07. 2020 Plán udržateľnej mobility košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko Iné Stiahnúť
03. 07. 2020 Faktúry 434-439/2020 Faktúry Stiahnúť
02. 07. 2020 Zmluva o využívaní služby - ČSOB Zmluvy Stiahnúť
02. 07. 2020 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní splaškových odpadových vôd - Marek Balogh Zmluvy Stiahnúť
02. 07. 2020 Faktúry 432-433/2020 Faktúry Stiahnúť
02. 07. 2020 Faktúry 427-431/2020 Faktúry Stiahnúť
Facebook