Zverejnené: Názov Zaradenie
22. 05. 2020 Faktúry 323-324/2020 Faktúry Stiahnúť
21. 05. 2020 Faktúry 318-322/2020 Faktúry Stiahnúť
21. 05. 2020 Objednávka 44/2020 Objednávky Stiahnúť
21. 05. 2020 Faktúry 313-317/2020 Faktúry Stiahnúť
21. 05. 2020 Objednávky 45-46/2020 Objednávky Stiahnúť
20. 05. 2020 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK - oznámenie o strategickom dokumente Iné Stiahnúť
15. 05. 2020 Faktúry 309-312/2020 Faktúry Stiahnúť
14. 05. 2020 Faktúry 307-308/2020 Faktúry Stiahnúť
13. 05. 2020 Zmluva o výsadbe stromov - MAGNA PT Zmluvy Stiahnúť
13. 05. 2020 Faktúry 305-306/2020 Faktúry Stiahnúť
12. 05. 2020 Faktúry 303-304/2020 Faktúry Stiahnúť
11. 05. 2020 Faktúry 299-302/2020 Faktúry Stiahnúť
07. 05. 2020 Faktúry 293-298/2020 Faktúry Stiahnúť
07. 05. 2020 Faktúra 292/2020 Faktúry Stiahnúť
07. 05. 2020 Faktúry 279-291/2020 Faktúry Stiahnúť
06. 05. 2020 Verejná vyhláška -oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Magna PT s. r .o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa Iné Stiahnúť
06. 05. 2020 Faktúry 269-278/2020 Faktúry Stiahnúť
06. 05. 2020 Faktúry 266-268/2020 Faktúry Stiahnúť
05. 05. 2020 Objednávka č. 43/2020 Objednávky Stiahnúť
05. 05. 2020 Faktúry 263-265/2020 Faktúry Stiahnúť
04. 05. 2020 Faktúra 262/2020 Faktúry Stiahnúť
30. 04. 2020 Návrh na vydanie územného rozhodnutia - stavba ,,Magna PT s.r.o. - Rozšírenie logistického servisného centra LSC, 2.etapa Iné Stiahnúť
30. 04. 2020 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - Opatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku v k.ú. Kechnec a v k.ú. Milhosť Iné Stiahnúť
30. 04. 2020 Objednávky 41-42/2020 Objednávky Stiahnúť
29. 04. 2020 Faktúra 261/2020 Faktúry Stiahnúť
Facebook