Zverejnené: Názov Zaradenie
12. 06. 2020 Faktúra 380-381/2020 Faktúry Stiahnúť
12. 06. 2020 Faktúry 371-379/2020 Faktúry Stiahnúť
11. 06. 2020 Objednávka 51-52/2020 Objednávky Stiahnúť
11. 06. 2020 Faktúry 365-370/2020 Faktúry Stiahnúť
10. 06. 2020 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021X902-221-35 Zmluvy Stiahnúť
08. 06. 2020 Faktúry 360-364/2020 Faktúry Stiahnúť
08. 06. 2020 Faktúry 358-359/2020 Faktúry Stiahnúť
04. 06. 2020 Faktúry 336-357/2020 Faktúry Stiahnúť
04. 06. 2020 Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - Opatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku Iné Stiahnúť
04. 06. 2020 Objednávky 48-50/2020 Objednávky Stiahnúť
02. 06. 2020 Faktúry 332-335/2020 Faktúry Stiahnúť
29. 05. 2020 Faktúry 330-331/2020 Faktúry Stiahnúť
29. 05. 2020 Faktúry 328-329/2020 Faktúry Stiahnúť
29. 05. 2020 Zmluva o nájme bytu č.40 Zmluvy Stiahnúť
29. 05. 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - Rozšírenie komunikácie v PZ Kechnec Zmluvy Stiahnúť
28. 05. 2020 Faktúry 327/2020 Faktúry Stiahnúť
28. 05. 2020 Objednávka 47/2020 Objednávky Stiahnúť
27. 05. 2020 Zmluva o dodávke druhotných surovín - KOSIT Zmluvy Stiahnúť
27. 05. 2020 Kúpna zmluva - LV č. 62 Zmluvy Stiahnúť
26. 05. 2020 Faktúry 325-326/2020 Faktúry Stiahnúť
25. 05. 2020 Oznámenie o zámere prenájmu obecného majetku Iné Stiahnúť
22. 05. 2020 Faktúry 323-324/2020 Faktúry Stiahnúť
21. 05. 2020 Faktúry 318-322/2020 Faktúry Stiahnúť
21. 05. 2020 Objednávka 44/2020 Objednávky Stiahnúť
21. 05. 2020 Faktúry 313-317/2020 Faktúry Stiahnúť
Facebook